หน้าแรก

แวดวงพระเครื่อง

ชื่อเรื่อง : พระนางพญา กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก "พิมพ์เข่าโค้ง"

ขยายรูปภาพ  ขยายรูปภาพ  ขยายรูปภาพ

พระนางพญา กรุวัดนางพญา "พิมพ์เข่าโค้ง"
         
พระนางพญา วัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก มีทั้งหมด 7 พิมพ์ด้วยกัน แต่ละพิมพ์มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป ในตอนนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของพิมพ์เข่าโค้งก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งการศึกษาพระนางพญา ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ใดก็ตาม ปรมาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางพระเครื่องท่านแนะนำว่า อันดับแรกควรจะต้องดูที่สัณฐานของพิมพ์ทั้งหมดก่อน คือดูภาพรวมทั้งองค์แล้วจึงแยกออกเป็นส่วนต่างๆ ขององค์พระ สุดแล้วแต่ผู้ศึกษาจะแบ่งส่วนตรงไหนก่อน แต่โดยทั่วไปก็มักดูส่วนหน้าก่อนแล้วจึงไล่ลงมาถึงส่วนขององค์พระ ดูรอยตัดข้างของพระ แล้วดูพิมพ์ด้านหลังขององค์พระทั้งหมด

อีกส่วนหนึ่งที่ใคร่ขอกล่าวไว้ในที่นี้คือ ให้ดูร่องรอยในแม่พิมพ์ที่อยู่ส่วนลึกที่สุดขององค์พระว่ามีตำหนิอะไรบ้าง ดูลายเส้นที่จะประกอบเป็นองค์พระทั้งหมด ลายเส้นที่ว่านี้ เช่น เส้นหูทั้งสองข้าง เส้นเอ็นคอทั้งสองข้าง เส้นสังฆาฏิขององค์พระ เส้นอังสะลำแขน และเส้นตวัดของปลายแขน เส้นลำขาขององค์พระ เส้นเหล่านี้จะเป็นเส้นนูนตั้งคมชัดมาก บางเส้นจะเว้าลึกชอนเข้าตรงส่วนติดกับพื้นขององค์พระ สภาพเหล่านี้เกิดจากการมีอายุอันยาวนานขององค์พระนางพญา จึงเกิดการหดตัวของเนื้อพระ ในขณะที่ของปลอมก็พยายามทำเลียนแบบแต่ยังขาดความเป็นธรรมชาติ

 

 

พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง จัดเป็นพิมพ์ที่สวยงามและได้รับความนิยมสูงสุด ในอดีตมีผู้รู้พูดกันว่า พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง วัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก มี 2 พิมพ์คือ พิมพ์หน้านาง และพิมพ์ศิลปะวัดตะกวน แต่จากการศึกษาโดยละเอียดถึงตำหนิของแม่พิมพ์ทุกจุดแล้ว ทำให้มั่นใจได้ว่า พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง วัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก มีเพียง 1 พิมพ์เท่านั้น ไม่มีการแบ่งแยกเป็นพิมพ์อื่นๆ เพราะตำหนิรายละเอียดของแม่พิมพ์ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์หน้านาง หรือพิมพ์ศิลปะวัดตะกวนจะเหมือนกันทุกจุด จึงถือว่าเป็นพิมพ์เดียวกัน เพียงแต่ว่าตอนกดพิมพ์ ถ้ากดพิมพ์ได้ลึกพระจะติดลึก และดูสูงนูนมาก ศิลปะจะดูลึกคม และบอบบางมากขึ้น แต่ถ้ากดพิมพ์เบากว่า พระจะติดตื้น และดูรู้สึกอ้วน ล่ำสันขึ้นทุกจุด กลายเป็นศิลปะหน้าตะกวนไป แต่รายละเอียดตำหนิส่วนลึกของแม่พิมพ์จะเหมือนกันทุกจุด จึงควรจะเป็นพิมพ์เดียวกัน

 

การสังเกตจดจำรูปลักษณะของพระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง ก่อนอื่นต้องเริ่มต้นดูภาพลักษณ์ทั้งองค์ของพระนางพญา พิมพ์เข่าโค้งก่อน พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง เป็นพระดินเผา รูปสามเหลี่ยม ตัดขอบด้วยตอกทั้ง 3 ด้าน มีขนาดใกล้เคียงกันทุกองค์ จะมีขนาดใหญ่ เล็กแตกต่างกันบ้างตามสีของเนื้อพระ

ขนาดของพระนั้นเป็นจุดสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ขนาดใหญ่เกินไป หรือเล็กเกินไปต้องสงสัยไว้ก่อน ถ้าเนื้อพระเขียวมีขนาดใหญ่กว่าพระเนื้อแดงทั้งที่เป็นพิมพ์เดียวกันละก็ “ไม่แท้” แน่นอน ขนาดที่ว่านี้ต้องดูขนาดขององค์พระ มิใช่ดูขนาดของกรอบนอกสามเหลี่ยม เพราะพระนางพญาบางองค์ตัดขอบชิดมาก พระนางพญาบางองค์ก็ตัดขอบไม่ชิดนัก ขนาดขอบของสามเหลี่ยมจึงดูใหญ่ เล็กแตกต่างกัน นำมาเป็นบรรทัดฐานไม่ค่อยได้นัก

 

 

พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง เป็นพระเครื่องที่มีพุทธศิลป์งดงาม องค์พระประทับนั่งปางมารวิชัย พระหัตถ์ขวาจะพาดที่หัวเข่า พระหัตถ์ซ้ายจะวางบนหน้าตัก หน้าตักหรือส่วนขาที่วางซ้อนจะมีลักษณะโค้งเล็กน้อยคล้ายเรือสำเภา วงการพระจึงขนานนามว่า “พิมพ์เข่าโค้ง” จัดเป็นพิมพ์ที่สวยงามที่สุด และได้รับความนิยมมากที่สุดในบรรดาพระนางพญาทั้ง 7 พิมพ์

 

การตัดขอบทั้ง 3 ด้าน จะตัดค่อนข้างชิดกับองค์พระท่าน และส่วนใหญ่จะตัดปลายหูขององค์พระ และหัวเข่าขององค์พระขาดหายไปบ้าง เนื้อที่บริเวณปีกด้านข้างขององค์พระท่านส่วนใหญ่จะเป็นพระที่มีศิลปะเกลี้ยงๆ ไม่มีหน้า มีตาชัดนัก ลักษณะของตา จมูก และปากของพระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง จะมีแผ่วบางเท่านั้น ไม่ชัดเจนเหมือนพระนางพญา พิมพ์เข่าตรง อย่างไรก็ตาม หากศึกษาเรื่องพระนางพญาแล้วก็จะต้องพิจารณาถึงศิลปะบนพระพักตร์ของพระนางพญา วัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก ในทุกๆ พิมพ์ ถึงจะมีตา จมูก และปาก แต่ศิลปะของพระนางพญาจะเป็นลักษณะให้เห็นรางๆ หรือนูนขึ้นมาบ้างเท่านั้น มิได้เป็นเส้นชัดเจนเหมือนพระนางพญาเสน่ห์จันทร์ หรือพระในสกุลขุนแผน

นอกจากลักษณะการตัดขอบของพระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง ตลอดจนเอกลักษณ์ศิลปะพระพักตร์ของพระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง เอกลักษณ์ทางศิลปะของพระนางพญา ซึ่งไม่เฉพาะพิมพ์เข่าโค้งเท่านั้น แต่เป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะของพระนางพญาทุกพิมพ์ คือ เส้นปลายพระกรรณ เส้นปลายอังสะ เส้นปลายพระหัตถ์ โดยเฉพาะพระหัตถ์ข้างซ้ายจะมีลักษณะหนึ่งก็คือ ที่เราเรียกว่าเม็ดผด จะขึ้นอยู่ทั่วไปทั้งด้านหน้า และด้านหลังของพระนางพญา วัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก

 

ตำหนิรายละเอียดของแม่พิมพ์โดยไล่จากเกศพระนางพญา ลงมาเป็นลำดับ

1.    โคนเกศ ลักษณะเหมือนหัวปลีกล้วย

2.    เส้นกระจังหน้าจะคมชัด และใต้เส้นกระจังหน้าจะเป็นรอยยุบเหมือนหน้าผากยุบ

3.    ซอกหูทั้ง 2 ข้างจะปรากฏเม็ดผดเรียงรายจากบนลงมาที่ปลายหู

4.    ปรากฏเส้นเอ็นคอทั้ง 2 ด้าน ในลักษณะโค้งจรดบ่าขององค์พระ

5.    ระหว่างเส้นเอ็นคอ มีลักษณะเป็นเส้นนูนเหมือนสร้อยสังวาลย์

6.    ตรงเส้นอังสะที่แล่นจรดพื้นซอกแขนด้านขวาขององค์พระ จะมีเส้นคมชัดเป็นเส้นส่วนเกินผ่าจากใต้รักแร้ทะลุชายสบงจรดซี่โครงขององค์พระ

7.    ปลายข้อศอกจะมีเนื้อเกินเชื่อมต่อกับปลายพระบาท

 

 

 

นอกจากชี้ตำหนิรายละเอียดแม่พิมพ์ด้านหน้าแล้ว ตำหนิด้านหลังของพระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง วัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก ก็เป็นเอกลักษณ์สำคัญที่จะต้องศึกษาเช่นกัน เพราะถ้าด้านหลังขององค์พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง แตกต่างจากตำหนิที่ชี้บอกไว้ พระนางพญาองค์นั้นก็จะเป็นพระที่น่าสงสัยเช่นกัน

1.    ผิวที่เหี่ยวย่น จะมีลักษณะไม่สม่ำเสมอ

2.    พื้นหลังจะลาดเอียงจากกลางองค์พระ เมื่อถึงขอบแม่พิมพ์ที่ตัดขอบจะกระดกขึ้นคล้ายขอบกระด้ง เนื่องจากการยุบตัวของเนื้อดินที่มีอายุนานหลายร้อยปี

3.    ส่วนสูงจะมีเม็ดผดเล็กๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป  ขยายรูปภาพขยายรูปภาพ

-------------------------------

ผู้เขียน thaipra.com
จำนวนผู้เข้าชม 65633 ครั้ง, วันที่ 29-01-2553 11:22:08
 
  5 บทความล่าสุด
  - ประวัติการสร้าง “พระสมเด็จ หลังอุ”
  - พิมพ์ที่ 3 พิมพ์ที่ 4 และพิมพ์ที่ 5 (จาก 40 กว่าพิมพ์)... เหรียญหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 (ตอนที่ 2)
  - พิมพ์ที่ 1 และ พิมพ์ที่ 2 (จาก 40 กว่าพิมพ์)... เหรียญหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 (ตอนที่ 1)
  - พิมพ์และเนื้อที่หายาก... พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด ปี 2505
  - พระนางพญา กรุวัดนางพญา พิมพ์เข่าตรง และ พิมพ์เข่าตรงมือตกเข่า

อ่านทั้งหมด >>

 

ปิดหน้าต่าง | ขึ้นไปด้านบน  


Thaipra.com เลขที่ 902/37 เอสวีซิตี้ อาคาร 1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อฝ่ายสมาชิกและสมัครเปิดร้านพระ โทร. 081-8273344 , 02-6826870 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น. (เว้นวันหยุด) แฟกซ์ 02-6826870
Copyright © 2009 - 2017 Thaipra.com All rights reserved ® ร้าเว็บไซต์กับ webUB.com