หน้าแรก

แวดวงพระเครื่อง

ชื่อเรื่อง : ละเอียดสุดๆ "เม็ดแตง"... หลวงพ่อทวด ปี 06 + ปี 08

          ขยายรูปภาพ ขยายรูปภาพ ขยายรูปภาพ ขยายรูปภาพ ขยายรูปภาพ
        ละเอียดสุดๆเม็ดแตง ปี06 + ปี08 
นสมัยที่ท่านพระครูวิสัยโสภณ(อาจารย์ทิม) 
          เจ้าอาวาสวัดช้างให้มีชีวิตอยู่ ท่านได้จัดสร้างพระหลวงพ่อทวด รุ่นเม็ดแตงขึ้น
และ
          เป็นที่ยอมรับของวงการพระเครื่องพระบูชา นับได้เป็น 2 รุ่น 2 พ.ศ. ได้แก่
         
              
1.    รุ่นที่สร้างพุทธศักราช 2506 ถือเป็นรุ่นแรกของเหรียญเม็ดแตง หลวงพ่อทวด วัดช้างให้ ในปีนี้มีการจัดสร้างขึ้น 2 ครั้ง
               
ครั้งแรกสร้างเป็นเม็ดแตงหน้าผาก 3 เส้น หนังสือเลยหู เส้นคอ 5 เส้น สร้างจำนวนไม่มากนัก เนื่องจากพระหลวงพ่อทวดเป็น
               
ที่นับถือของพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก จึงทำให้เหรียญเม็ดแตงหน้าผาก 3 เส้น หนังสือเลยหู เส้นคอ 5 เส้นนี้ ได้หมดไปจากวัดในเวลา
               
ที่รวดเร็วมาก และประชาชนทั่วไปที่ยังไม่มีเหรียญเม็ดแตงไว้บูชา ได้เรียกร้องให้จัดสร้างขึ้นอีก หลังจากนั้นไม่กี่เดือนท่านอาจารย์ทิมจึง
                ได้จัดสร้างขึ้นอีกครั้งหนึ่ง สร้างเป็นเหรียญเม็ดแตง หน้าผาก 4 เส้น หนังสือเลยหู และสร้างมากกว่าครั้งที่สร้างเม็ดแตงหน้า
             ผาก 3 เส้น หนังสือเลยหู เส้นคอ 5 เส้น
   
                    ในตลาดพระเครื่องนั้นจะเห็นได้ว่าเหรียญเม็ดแตง หน้าผาก 3 เส้น หนังสือเลยหู เส้นคอ 5 เส้นหาได้ยากกว่าเหรียญเม็ดแตง
                หน้าผาก 4 เส้น หนังสือเลยหู (ข้อมูลนี้ผู้เขียนได้รับการบอกเล่ามาจากคุณภิยวัฒน์ วัฒนายากร หรือที่วงการเรียกว่า “แต๊ก สงขลา”
                ซึ่งเป็นปราชญ์ผู้รู้ทางด้านหลวงพ่อทวด) เหรียญเม็ดแตงหน้าผาก 3-4 เส้น หนังสือเลยหู 
ปี 2506 ทั้งสองแบบนี้ เป็นเหรียญ
             หน้าผากปีกกาทั้งสิ้น

              
                ผู้เขียนได้รับเกียรติจากเพื่อนในวงการพระเครื่องพระบูชาที่สงขลา
                เรียกขานว่า “แพะ เม็ดแตง” เนื่องจากชอบและเก็บสะสมเหรียญเม็ดแตงไว้มากพอสมควร ดังนั้นจึงขออนุญาตแบ่งแยกพิมพ์
             เม็ดแตง ปี พ.ศ.2506  ไว้ดังนี้


ขยายรูปภาพ ขยายรูปภาพ

1.1 เหรียญเม็ดแตง หน้าผาก 3 เส้น หนังสือเลยหู เส้นคอ 5 เส้น ผู้เขียนเรียกเล่นๆ ในหมู่เพื่อนว่า “บล็อกพายุไซโคลน”
หรือที่วงการพระเครื่องพระบูชาเรียกว่า “บล็อกวงเดือน” เพราะมีเส้นขนแมวเป็นวงกลมซ้อนกันหลายๆ วงรอบเศียรหลวงพ่อ
ทวด และหลวงพ่อทวดมีลูกตา 2 ข้าง บล็อกนี้หายากที่สุด

ขยายรูปภาพ ขยายรูปภาพ
      1.2 เหรียญเม็ดแตง หน้าผาก 3 เส้น หนังสือเลยหู เส้นคอ 5 เส้น “บล็อกหลวงพ่อทวด มีลูกตา 2 ข้าง”


ขยายรูปภาพ ขยายรูปภาพ
     1.3 เหรียญเม็ดแตง หน้าผาก 3 เส้น หนังสือเลยหู เส้นคอ 5 เส้น “บล็อกหลวงพ่อทวด มีลูกตาข้างเดียว”


ขยายรูปภาพ ขยายรูปภาพ
      1.4 เหรียญเม็ดแตง หน้าผาก 3 เส้น หนังสือเลยหู เส้นคอ 5 เส้น “บล็อกหลวงพ่อทวด ไม่มีลูกตา”
ในอดีตนั้น ทางภาคใต้เรียกพิมพ์เหล่านี้ว่า “พิมพ์ลูกกระเดือกใหญ่” ในความเห็นของผู้เขียนสันนิษฐานว่ามีแค่บล็อกเดียว
เท่านั้น แต่เกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการถอดพิมพ์และการถ่ายพิมพ์เพื่อใช้เป็นพิมพ์สำรองไว้หลายตัว (ให้หาอ่านจาก
หนังสือนิตยสารมรดกพระเครื่อง ฉบับที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2541 ในบทความ “คุยเฟื่องเรื่องเหรียญ” โดย จ.ส.ต.ทวี วงษ์สิทธิ์
หน้า 24-29)  จึงทำให้โรงงานปั๊มเหรียญแล้วติดลูกตาบ้าง ไม่ติดลูกตาบ้าง ส่วนด้านหลังเหรียญเป็นรูปอาจารย์ทิม ปั๊มได้ค่อน
ข้างลึก และไม่เขยื้อน ยังไม่ปรากฏว่ามีแบบเขยื้อน หรืออาจจะมีก็ได้แต่ผู้เขียนยังไม่เคยเห็น


           และขออนุญาตแยกพิมพ์เม็ดแตง หน้าผาก 4 เส้น หนังสือเลยหู ดังนี้


ขยายรูปภาพ ขยายรูปภาพ
     1.5
เหรียญเม็ดแตง หน้าผาก 3 เส้น หนังสือเลยหู เส้นคอ 5 เส้น “บล็อกมีเนื้อเกินที่หน้าผากเส้นบนสุดด้านขวา
องค์พระหลวงพ่อทวด”

 

ขยายรูปภาพ ขยายรูปภาพ
     1.6
เหรียญเม็ดแตง หน้าผาก 3 เส้น หนังสือเลยหู เส้นคอ 5 เส้น “บล็อกไม่มีเนื้อเกินที่หน้าผากเส้นบนสุดด้านขวา
องค์พระหลวงพ่อทวด

เหรียญเม็ดแตง หน้าผาก 4 เส้น หนังสือเลยหู นี้ ด้านหลังเหรียญเป็นรูปอาจารย์ทิม ส่วนมากปั๊มออกมาจะตื้นกว่าเหรียญเม็ด
แตงหน้าผาก 3 เส้น หนังสือเลยหู
มีทั้งแบบเขยื้อนและแบบไม่เขยื้อน  ซึ่งก็เป็นบล็อกตัวเดียวกัน เหรียญรุ่นนี้ในวงการพระเป็นที่
“นิยมสุด”2. รุ่นที่สร้างพุทธศักราช 2508 ถือเป็นรุ่นที่ 2 ของเหรียญเม็ดแตง หลวงพ่อทวด วัดช้างให้

ขยายรูปภาพ ขยายรูปภาพ
2.1 เหรียญเม็ดแตง
“บล็อกหน้าผากปีกกา หัวขีด” ด้านหน้าเหรียญมีเส้นแตกพาดจากตัวอักษร ตัว อ ผ่านตัว ท และตัว ว ไปชนขอบ
      บนใต้ห่วงด้านหน้า

 

ขยายรูปภาพ ขยายรูปภาพ
2.2           เหรียญเม็ดแตง “บล็อกหน้าผากปีกกา

       
เหรียญเม็ดแตง พ.ศ.2508 หน้าผากปีกกาทั้ง 2 บล็อกนี้ มีน้อยกว่า และหาได้ยากกว่าเหรียญเม็ดแตงหน้าผากตรงอื่นๆ พ.ศ.2508

 


ขยายรูปภาพ ขยายรูปภาพ
2.3
เหรียญเม็ดแตง
“บล็อกหน้าผากตรง ณ แตก หนังสือเลยหู” เหรียญรุ่นนี้หลายคนเล่นเป็นเหรียญปี 2506 ขอให้ท่านผู้อ่าน
ดูเปรียบเทียบกับบล็อกหน้าผากตรง ณ แตก หนังสือไม่เลยหู (บล็อกไม้โทแตก ทะลุขอบ) จะเห็นได้ว่าใบหน้าหลวงพ่อทวดเหมือนกันมากๆ และเมื่อเปรียบเทียบกับบล็อกหน้าผากตรงอื่นๆ พ.ศ.2508 ใบหน้าหลวงพ่อทวดก็เหมือนกันมากด้วย แสดงว่าช่างที่แกะบล็อก
ทั้งหมดเป็นคนเดียวกัน และต้องออกในพ.ศ.2508 ด้วย

2.4 เหรียญเม็ดแตง “บล็อกหน้าผากตรง ณ แตก หนังสือไม่เลยหู” ซึ่งแยกออกเป็น

ขยายรูปภาพ ขยายรูปภาพ  - บล็อกหน้าสวมแว่น หรือที่บางคนเรียกว่า หน้าโดราเอมอน

ขยายรูปภาพ ขยายรูปภาพ - บล็อกไม้โทแตกทะลุขอบ ให้ดูอักษร “ช้าง” ด้านหน้าเหรียญ ไม้โทแตกทะลุขอบ

ขยายรูปภาพ ขยายรูปภาพ - บล็อกธรรมดา

 

ขยายรูปภาพ ขยายรูปภาพ
 2.5 เหรียญเม็ดแตง
“บล็อกหน้าผากตรง วงเดือน” ด้านหน้าเหรียญหลวงพ่อทวด มีวงเดือน ส่วนด้านหลังมีทั้งวงเดือนและไม่มี
วงเดือน

 

ขยายรูปภาพ ขยายรูปภาพ
2.6 เหรียญเม็ดแตง “บล็อกหน้าผากตรง สายฝน” บางครั้งก็เรียกว่า “บล็อกไม้มลาย”

 


ขยายรูปภาพ ขยายรูปภาพ
 2.7 เหรียญเม็ดแตง
“บล็อกหน้าผากตรง ธรรมดา”


      ในที่นี้จะไม่ขอแยกออกเป็นเหรียญเม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า กะไหล่ทอง เนื้อเงินลงยา หรือเนื้อทองคำอีก เพราะช่างเอาบล็อกต่างๆ
เหล่านี้ไปปั๊ม บล็อกจึงไม่ต่างกัน และจะไม่ขอกล่าวถึงเหรียญเม็ดแตงจิ๋ว ปีพ.ศ.2506 เหรียญเม็ดแตงเหล่านี้ได้ลงในหนังสือ
“เหรียญหลวงพ่อทวด เล่มที่ 2” ในเครือหนังสือไทยพระ ฉบับพิเศษไปแล้ว ครั้งนี้เป็นการเอามาแยกอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง


      ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ เป็นการแยกพิมพ์ของผู้เขียนคนเดียว โดยเอาเหรียญที่ผู้เขียนได้เก็บสะสมในอดีตทั้งหมด 59 เหรียญ
มาแยกแยะอีกทีหนึ่ง ผิด-ถูกอย่างไร ท่านผู้อ่านโปรดเอาไปพิจารณากลั่นกรองและค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป สะสมพระต้องเล่นไปคิดไป
อย่าเชื่อในสิ่งที่เขาว่า ให้เชื่อในสิ่งที่ตนเองคิด โดยอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผล เราเป็นคนรุ่นใหม่ เก็บสะสมพระต้องยืนอยู่บน
ความถูกต้อง ต้องไม่ยอมให้มีการบิดเบือนประวัติศาสตร์ มิฉะนั้นจะเป็นการทำลายวงการพระเครื่องพระบูชาไทย
อย่าทำให้อนุชนรุ่นหลังเห็นว่า
“วงการนี้เชื่อถือไม่ได้ – เพื่อผลประโยชน์แล้วบิดเบือนแม้แต่ปีพ.ศ.ที่สร้างพระ”


      หากข้อความข้างต้นนี้มีประโยชน์อยู่บ้าง ผู้เขียนขอยกความดีทั้งหมดให้กับบิดา-มารดาของผู้เขียน และกูรูหรือปราชญ์ผู้รู้อย่าง
ลึกซึ้งทางด้านหลวงพ่อทวดทั้งสามท่านคือคุณสมศักดิ์ วาณิชย์สุวรรณ(โกหมิ่น หาดใหญ่) คุณภิยวัฒน์ วัฒนายากร(แต๊ก สงขลา)
คุณชัยนฤทธิ์ เพชรพันธุ์ทอง หากมีสิ่งใดผิดพลาด ผู้เขียนขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียว และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย


นะโม  โพธิสัตโต  อาคันติมายะ  อิติภะคะวา

ขออำนาจแห่งองค์สมเด็จหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดโปรดดลบันดาลให้ท่านผู้อ่านสมปรารถนาทุกประการ  
          
                                                                                                                                                                            

ด้วยความปรารถนาดี จาก วิจิตร ปิยะศิริโสฬส (แพะ สงขลา)


10 มิถุนายน  2552


พิมพ์ ในหนังสือศึกษาและสะสมฉบับที่ 98 เดือนตุลาคม 2552


ผู้เขียน Thaipra.com
จำนวนผู้เข้าชม 64581 ครั้ง, วันที่ 24-09-2552 09:33:47
 
  5 บทความล่าสุด
  - ประวัติการสร้าง “พระสมเด็จ หลังอุ”
  - พิมพ์ที่ 3 พิมพ์ที่ 4 และพิมพ์ที่ 5 (จาก 40 กว่าพิมพ์)... เหรียญหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 (ตอนที่ 2)
  - พิมพ์ที่ 1 และ พิมพ์ที่ 2 (จาก 40 กว่าพิมพ์)... เหรียญหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 (ตอนที่ 1)
  - พิมพ์และเนื้อที่หายาก... พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด ปี 2505
  - พระนางพญา กรุวัดนางพญา พิมพ์เข่าตรง และ พิมพ์เข่าตรงมือตกเข่า

อ่านทั้งหมด >>

 

ปิดหน้าต่าง | ขึ้นไปด้านบน  


Thaipra.com เลขที่ 902/37 เอสวีซิตี้ อาคาร 1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อฝ่ายสมาชิกและสมัครเปิดร้านพระ โทร. 081-8273344 , 02-6826870 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น. (เว้นวันหยุด) แฟกซ์ 02-6826870
Copyright © 2009 - 2017 Thaipra.com All rights reserved ® ร้าเว็บไซต์กับ webUB.com