หน้าแรก

บทความ/สาระน่ารู้

ชื่อเรื่อง : การแต่งพระหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ รุ่นหลังเตารีด ปี 2505

ขยายรูปภาพ ขยายรูปภาพ ขยายรูปภาพ ขยายรูปภาพ

                     การแต่งพระหลวงพ่อทวด รุ่นหลังเตารีด ผู้เขียนได้ลงความเห็นไปแล้วว่า “ช่างใช้หินเจียรแต่งองค์พระ" ไม่ได้ใช้ตะไบแต่งอย่างที่เคยเข้าใจกัน โดยได้อธิบายโดยอิงหลักการในเชิงวิทยาศาสตร์ ผู้เขียนมีข้อสันนิษฐานเพิ่มเติมว่า ในอดีตนั้น ช่างผู้แต่งองค์พระฯม่ได้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าในอนาคตพระฯจะมีราคาแพงอย่างในปัจจุบันนี้ จึงแต่งพระฯบางองค์ไม่ค่อยประณีต ไม่ค่อยเรียบร้อย ประกอบกับมีเวลาน้อยด้วย เพราะต้องให้ทันเข้าพิธีปลุกเสกวันที่ 16-17-18พ.ค.2505

                   

                         ฉบับนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึง กูรูหรือปราชญ์ผู้รู้อย่างลึกซึ้งทางด้านพระหลวงพ่อทวดอีกท่านหนึ่ง คือ คุณภิยวัฒน์  วัฒนายากร (แต๊ก สงขลา)  ท่านได้ให้ความรู้ผู้เขียน พอจะสรุปได้ดังนี้

                              การหล่อพระหลวงพ่อทวด รุ่นหลังเตารีด เป็นการหล่อแบบโบราณ เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า พระที่หล่อแบบโบราณนั้น เวลาหล่อเสร็จแล้วเรา                  ไม่สามารถรู้เลยว่า “พระจะออกมาเป็นอย่างไร”จนกว่าจะได้ทุบดินเบ้าออก แล้วจึงเห็นองค์พระ ถ้าได้องค์ที่สวยก็อาจจะแต่งเพียงเล็กน้อย ถ้าได้                   องค์ไม่ค่อยสวยก็มาแต่งด้วยหินเจียรทีหลัง พระฯที่หล่อแบบโบราณนี้ จะหล่อออกมาเป็นช่อๆ ละหลายองค์ ช่างจะตัดก้านช่อชนวนที่ฐานองค์พระเพื่อ                 ให้หลุดจากช่อออกมาเป็นองค์ๆไป เป็นธรรมดาอยู่แล้วที่การหล่อพระฯแบบนี้ จะต้องมีเนื้อเกินขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อย ช่างจะตกแต่งพระฯองค์ที่มี                      เนื้อเกินดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเรียบร้อย ก่อนจะส่งมอบพระฯให้ทางวัด หลังจากเข้าพิธีปลุกเสกแล้ว ก็เอามาแจกจ่ายให้ผู้ศรัทธานำไปบูชา

-                                  
      
พระฯบางองค์ที่มีเนื้อเกินตามส่วนต่างๆ เช่น บัว หัวเข่า หน้าอก จมูก ลูกตา ไหล่ เป็นต้น ช่างจะพิจารณาดูพระฯเป็นองค์ๆไปว่า สามารถที่จะ ตกแต่งให้สวยงามขึ้นได้หรือไม่ ถ้าช่างเห็นว่าสามารถเอาส่วนที่เกินออกแล้ว ทำให้องค์พระฯดูสวยงามขึ้น ช่างจะทำการตกแต่งพระฯองค์นั้นทันที       
                                                                           

                           ตัวอย่างที่ลงรูปให้ดูนี้เป็นพระฯหนึ่งในหลายๆองค์ที่ช่างได้ตกแต่งเรียบร้อยแล้ว(ดูรูปภาพประกอบ) หลังจากช่างได้ใช้หินเจียร เจียรองค์พระฯทั้งด้านหลังและด้านข้างเรียบร้อยแล้ว ช่างเห็นว่าที่หัวไหล่ทั้งสองข้างมีเนื้อเกินอยู่มาก จึงได้ทำการแต่งพระฯ องค์นี้เพิ่มเติม โดยใช้สิ่วและค้อน ช่างคนนี้คงจะมีนิสัยไม่ละเอียดรอบคอบ จึงใช้แรงตอกค้อนมากเกินไป อีกทั้งไม่ระวัง เมื่อเนื้อที่หัวไหล่หลุด จึงทำให้มีรอยแฉลบและสิ่วปักลงไปในพื้นข้างหัวไหล่องค์พระฯ (ดูรูปภาพประกอบ) ทำให้เกิดรอยลึกๆคมๆขึ้นที่พื้นข้างหัวไหล่องค์พระฯทั้งข้างซ้ายและขวา 
      อีกทั้งช่างผู้แต่งองค์พระฯไม่ได้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่า ในอนาคตพระฯ จะมีราคาแพงเป็นแสนๆอย่างในปัจจุบันนี้ จึงแต่งพระฯไม่ระมัดระวัง
หากช่างผู้แต่งพระฯ รู้ว่าพระฯ จะแพง เราๆท่านๆคงจะไม่ได้เห็นพระฯ สภาพเช่นนี้แน่นอน  เพราะช่างต้องแต่งพระฯอย่างประณีตและระมัดระวังไม่ให้เกิดร่องรอยใดๆทั้งสิ้น
                 

-                                   ช่างที่จะตกแต่งองค์พระฯนั้นไม่ใช่ว่าเป็นใครก็ได้ ช่างคนนั้นจะต้องมีความเข้าใจในรูปแบบของพระฯ(Shape)หรือฟอร์มของพระฯอย่างถ่องแท้ก่อน ถึงจะแต่งองค์พระฯได้ ช่างจะหยิบพระฯแต่ละองค์ขึ้นมาดูว่า “พระฯองค์นี้ควรจะแต่งอย่างไร ตรงส่วนไหนบ้าง” และพระฯ มีเป็นหมื่นๆองค์ เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ช่างแต่งองค์พระฯคนเดียวหรือสองคน จะต้องมีหลายๆคนช่วยกันแต่งองค์พระฯ ช่างแต่ละคนก็มีนิสัยไม่เหมือนกัน คนที่มีนิสัยละเอียดรอบคอบก็จะแต่งองค์พระฯอย่างละเอียดได้พระฯออกมาสวยงาม คนที่มีนิสัยไม่ละเอียดรอบคอบก็จะแต่งองค์พระฯออกมาไม่ค่อยจะสวย บ้างคนถนัดขวา บ้างคนถนัดซ้าย และในตัวช่างคนเดียวกันนี้เมื่อแต่งพระฯไปนานๆ ก็จะมีอาการเมื่อยล้า มีการเปลี่ยนอาริยาบทบ้าง แต่ด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่ จึงต้องแต่งองค์พระฯให้แล้วเสร็จ 
        จึงทำให้รอยหินเจียรที่เกิดจากการแต่งพระฯออกมาแตกต่างกันบ้าง โดยเฉพาะด้านข้างและด้านหลังองค์พระฯ บางองค์ฯมีรอยหินเจียรเป็นระเบียบเรียบร้อยไปในทิศทางเดียวกัน
จะตั้งฉากหรือทำมุมเฉียงกับความยาวขององค์พระ(ดูภาพประกอบ) ส่วนบางองค์รอยหินเจียรไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีรอยตามยาวบ้าง เฉียงบ้างสลับกันไม่ไปในทิศทางเดียวกัน (ดูภาพประกอบ) 

                                                

                                   

       ฉบับนี้ก็ต้องขอยุติบทความเรื่อง “การแต่งพระหล่อโบราณหลวงพ่อทวด รุ่นหลังเตารีด ปี 2505” ไว้ก่อน หากมีข้อมูลใหม่ค่อยกลับมาเขียนถึงเรื่องนี้อีกครั้ง    

       หากข้อความข้างบนนี้มีประโยชน์อยู่บ้าง ผู้เขียนขอยกความดีทั้งหมดให้กับบิดา-มารดาของผู้เขียน และกูรูหรือปราชญ์ผู้รู้อย่างลึกซึ้งทางด้านหลวงพ่อทวดทั้งสามท่านคือ คุณสมศักดิ์ วาณิชย์สุวรรณ(โกหมิ่น หาดใหญ่)  คุณภิยวัฒน์ วัฒนายากร(แต๊ก  สงขลา)  คุณชัยนฤทธิ์  เพชรพันธุ์ทอง หากมีสิ่งใดผิดพลาด  ผู้เขียนขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียว และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

                                                               
                                                          
นะโม  โพธิสัตโต  อาคันติมายะ  อิติภะคะวา

                            ขออำนาจแห่งองค์สมเด็จหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด โปรดดลบันดาลให้ท่านผู้อ่านทุกๆท่าน ปราศจากภัยพิบัติใดๆ ทั้งสิ้นด้วยเทอญ

ด้ว                                                                                              
                                                                                       ด้วยความปรารถนาดีจาก            

                                                                                 วิจิตร ปิยะศิริโสฬส (แพะ  สงขลา)    โทร. 08-9132-1588

                                                                                                                3 มิถุนายน 2552

 

ผู้เขียน Thaipra.com
จำนวนผู้เข้าชม 29827 ครั้ง, วันที่ 31-10-2552 14:04:30
 
  5 บทความล่าสุด
  - facebook ไทยพระแฟนเพจ... อีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
  - "เครื่องรางมหานิยม" เล่มใหม่ไทยพระ วางแผงแล้วว
  - ประวัติ และ อิทธิปาฏิหาริย์ หลวงปู่เนียม วัดน้อย จ.สุพรรณบุรี (ตอนที่ 2)
  - ประวัติ และ อิทธิปาฏิหาริย์ หลวงปู่เนียม วัดน้อย จ.สุพรรณบุรี (ตอนที่ 1)
  - หนังสือพระคุณภาพ ขายดีที่สุดในเวลานี้...

อ่านทั้งหมด >>

 

ปิดหน้าต่าง | ขึ้นไปด้านบน  


Thaipra.com เลขที่ 902/37 เอสวีซิตี้ อาคาร 1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อฝ่ายสมาชิกและสมัครเปิดร้านพระ โทร. 081-8273344 , 02-6826870 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น. (เว้นวันหยุด) แฟกซ์ 02-6826870
Copyright © 2009 - 2017 Thaipra.com All rights reserved ® ร้าเว็บไซต์กับ webUB.com