หน้าแรก

บทความ/สาระน่ารู้

ชื่อเรื่อง : ทำไม!!!ค่านิยมในพระหลวงพ่อทวด รุ่นหลังเตารีด ปี 05 พิมพ์ใหญ่ เนื้อวรรณะแดงกับเนื้อวรรณะเหลืองถึงไม่เท่ากัน???

  ขยายรูปภาพ     ขยายรูปภาพ     ขยายรูปภาพ    ขยายรูปภาพ

ทำไมค่านิยมในพระหลวงพ่อทวด รุ่นหลังเตารีดปี05 พิมพ์ใหญ่ เนื้อแดงกับเนื้อเหลืองถึงไม่เท่ากัน???

  พระหลวงพ่อทวด รุ่นหลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ ในปัจจุบันนี้ซึ่งวงการพระฯ ยอมรับมีทั้งเนื้อทองคำ นวะโลหะ(องค์พระจะบางกว่าเนื้ออื่นๆ) และโลหะผสมมี 2 วรรณะ คือ พระฯ เนื้อวรรณะแดงหล่อโดยโรงหล่อแถววัดคอกหมู และพระฯ เนื้อวรรณะเหลืองหล่อที่วัด ในวันนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะพระหลวงพ่อทวด รุ่นหลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ เนื้อโลหะผสมที่มีเนื้อ 2 วรรณะก่อน คือ "พระฯ เนื้อวรรณะแดง และวรรณะเหลือง” เนื่องจากมีการจัดสร้างขึ้น 2 สถานที่

 

   

    พระเนื้อวรรณะแดงนั้น ทางวัดได้จ้างโรงหล่อแถววัดคอกหมูสร้างให้ ส่วนเนื้อวรรณะเหลืองทางวัดจัดสร้างขึ้นเอง โดยมีการหล่อพระฯขึ้นที่วัดช้างให้ เมื่อชาวบ้านทราบข่าวการสร้างพระฯ คนที่มีความศรัทธาได้ถอดสร้อยคอทองคำบ้าง สร้อยคอนากบ้าง สร้อยคอเงินบ้าง และนำขัน ช้อน ทัพพีที่เป็นทองเหลือง หรือของใช้ในบ้านที่เป็นโลหะมาใส่ลงไปในเบ้าหลอมโลหะของทางวัด ในวันหล่อพระหลวงพ่อทวดรุ่นหลังเตารีด จึงทำให้พระฯ ที่หล่อมาได้ มีเนื้อโลหะผสมที่มีความหลากหลายมาก เช่น แก่ทองบ้าง แก่ทองเหลืองบ้าง บางองค์มีทองเป็นจ้ำๆในองค์พระฯ องค์ที่แก่เงินจะมีสีออกดำ พระฯ รุ่นนี้เมื่อทิ้งไว้นานก็จะมีเนื้อกลับดำคล้ำ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “เตารีดเนื้อกลับ” บางองค์เป็นทองคำทั้งองค์ (นัยว่ามีแค่ 2 องค์ ข้อมูลจาก คุณภิยวัฒน์ วัฒนายากร ที่ได้สัมภาษณ์คุณมานพ คณานุรักษ์ ลูกชายคนโตของนายอนันต์ คณานุรักษ์ และนายอนันต์ คณานุรักษ์เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการจัดสร้างพระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน 2497 อันโด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทย)  

 

“ทำไมค่านิยมในพระหลวงพ่อทวด รุ่นหลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ เนื้อวรรณะแดงกับเนื้อวรรณะเหลืองถึงไม่เท่ากัน???”

 

ผู้เขียนได้รวบรวมมาจากการได้พูดคุยกับกูรูหรือปราชญ์ทางด้านหลวงพ่อทวด ได้แก่ คุณสมศักดิ์ วาณิชย์สุวรรณ(โกหมิ่น หาดใหญ่) และ คุณภิยวัฒน์ วัฒนายากร(แต๊ก  สงขลา)  ดังสรุปมาได้ดังนี้

    

                -   ในสมัยก่อนเซียนภาคกลางซึ่งหมายถึงกทม.และปริมณฑลไม่เล่นพระฯ กระแสเนื้อเหลือง เขาว่า “ เป็นของปลอม ” เขาเล่นแต่พระฯกระแสเนื้อแดง ทำให้ความคิดนี้ติดยึดอยู่ถึงปัจจุบันนี้ แม้ว่าในภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่า มีการหล่อพระฯ ที่วัดจริงและมีกระแสเนื้อเหลือง  ก็ไม่ได้ทำให้พระฯกระแสเนื้อเหลืองมีราคาสูงขึ้นมากนัก

    

                -   พระหลวงพ่อทวด รุ่นหลังเตารีด องค์ที่วัดสร้าง(กระแสเนื้อเหลือง) ช่างหล่อพระฯ ได้ไม่ค่อยสวยงาม ไม่ค่อยเรียบร้อย (องค์ที่สวยก็มี แต่มีน้อยมากและทางภาคใต้เขาเล่นเนื้อเหลืองแพงกว่าเนื้อแดงเพราะถือว่าสร้างที่วัด)  พระฯบางองค์ลีบบ้าง เบี้ยวบ้าง หล่อไม่เต็มบ้าง พื้นผิวหรือองค์พระฯเป็นหลุมเป็นบ่อก็มาก พูดง่ายๆ คือฟอร์มพระฯไม่สวยงาม ทำให้ราคาพระฯกระแสเนื้อเหลืองฯสู้พระฯกระแสเนื้อแดงไม่ได้  ผู้เขียนขอสันนิษฐานว่า “เพราะต้องถอดแบบเป็นหุ่นเทียนตั้งไว้เป็นจำนวนมาก การหล่อพระฯแต่ละครั้งต้องใช้เวลามาก ดังนั้นเมื่ออากาศร้อนทำให้หุ่นเทียนละลายไปบ้าง พระฯที่หล่อออกมาได้จึงไม่ค่อยสวยงาม” 

    

                -   อีกทั้งพระฯกระแสเนื้อเหลืองที่สร้างที่วัดมีจำนวนน้อยกว่าพระฯกระแสเนื้อแดงมาก ทำให้มีการหมุนเวียนในตลาดน้อย  เมื่อมีการเปลี่ยนมือน้อยครั้ง ราคาก็ไม่ขึ้น นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พระฯกระแสเนื้อเหลืองราคาไม่ค่อยขึ้น 

    

                -   ส่วนพระหลวงพ่อทวด รุ่นหลังเตารีดที่สร้างออกจากโรงหล่อแถววัดคอกหมู(กระแสเนื้อแดง) ช่างมีความชำนาญมากกว่า ในโรงหล่อมีมาตรฐานกว่าที่วัด มีหลังคาคลุมมิดชิด มีระบบถ่ายเทอากาศที่ดี ทำให้หุ่นเทียนไม่ละลาย อีกทั้งเป็นอาชีพของเขา ย่อมจะหล่อพระฯได้ดีกว่าและสวยงามกว่า ฟอร์มพระฯกระแสเนื้อแดงจึงไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก  และพระฯที่โรงหล่อแถววัดคอกหมูสร้างมีจำนวนมากกว่า ทำให้ในตลาดพระ มีพระฯเนื้อแดงให้เซียนได้เล่นเยอะกว่า มีการเปลี่ยนมือผู้ครอบครองบ่อยครั้งกว่า ราคาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

    

                -   พระฯกระแสเนื้อแดง ที่สร้างจากโรงหล่อแถววัดคอกหมูใช่ว่าจะมีแต่พระฯองค์สวยๆ เมื่อสร้างจำนวนมากก็ต้องมีองค์ที่ไม่สวยติดมาด้วยเป็นทวีคูณ ทางวัดช้างให้เลือกเอาแต่องค์ที่สวยงามออกมาแจกจ่ายให้ผู้ศรัทธานำไปบูชา สุดท้ายก็เหลือแต่องค์ที่ไม่สวย ช่างผู้หล่อพระฯเกิดความเสียดายเนื้อโลหะเนื่องจากหล่อมาด้วยความยากลำบาก ช่างจึงใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านแก้ไข โดยแกะบล็อกใหม่ แล้วนำพระฯองค์ที่ไม่สวยทั้งหลายมาปั๊ม จึงเป็นที่มาของคำว่า “พิมพ์ใหญ่ปั๊มซ้ำ” นี่ก็คือสาเหตุที่พวกเราจึงเจอพระฯกระแสเนื้อแดง ส่วนมากมีแต่องค์สวยๆ  ราคาพระฯกระแสเนื้อแดงจึงแพง

  

                          ในความคิดเห็นของผู้เขียนนั้น “พระหลวงพ่อทวดรุ่นหลังเตารีดไม่ว่าจะเป็นกระแสเนื้อใด ถ้ามีรูปแบบของพระ(Shape) หรือฟอร์มของพระฯสวยสมบูรณ์กว่า พระฯองค์นั้นต้องแพงกว่า” ถ้าผู้เขียนไปพบพระฯทั้งกระแสเนื้อเหลืองและเนื้อแดง หากให้เลือกแล้วก็ขอเลือกพระฯองค์ที่สวยและฟอร์มพระฯสมบูรณ์  ผู้เขียนขอให้ท่านผู้อ่านได้เอาไปพิจารณากลั่นกรอง ไตร่ตรอง และค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป

 

 อย่าเชื่อในสิ่งที่เขาว่า ให้เชื่อในสิ่งที่ตนเองคิดโดยอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผล

 

หากข้อความข้างบนนี้มีประโยชน์อยู่บ้าง ผู้เขียนขอยกความดีทั้งหมดให้กับบิดา-มารดาของผู้เขียนและกูรูหรือปราชญ์ผู้รู้อย่างลึกซึ้งทางด้านหลวงพ่อทวดทั้งสามท่านคือ คุณสมศักดิ์ วาณิชย์สุวรรณ(โกหมิ่น หาดใหญ่) คุณภิยวัฒน์ วัฒนายากร(แต๊ก  สงขลา)  คุณชัยนฤทธิ์  เพชรพันธุ์ทอง   หากมีสิ่งใดผิดพลาด  ผู้เขียนขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

 

นะโม  โพธิสัตโต  อาคันติมายะ  อิติภะคะวา

ขออำนาจแห่งองค์สมเด็จหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด โปรดดลบันดาลให้ท่านผู้อ่านทุกๆท่าน ปราศจากภัยพิบัติใดๆทั้งสิ้นด้วยเทอญ

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก   แพะ  สงขลา (วิจิตร ปิยะศิริโสฬส)

5 กรกฎาคม 2552

 

ผู้เขียน Thaipra.com
จำนวนผู้เข้าชม 132038 ครั้ง, วันที่ 31-10-2552 14:05:45
 
  5 บทความล่าสุด
  - facebook ไทยพระแฟนเพจ... อีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
  - "เครื่องรางมหานิยม" เล่มใหม่ไทยพระ วางแผงแล้วว
  - ประวัติ และ อิทธิปาฏิหาริย์ หลวงปู่เนียม วัดน้อย จ.สุพรรณบุรี (ตอนที่ 2)
  - ประวัติ และ อิทธิปาฏิหาริย์ หลวงปู่เนียม วัดน้อย จ.สุพรรณบุรี (ตอนที่ 1)
  - หนังสือพระคุณภาพ ขายดีที่สุดในเวลานี้...

อ่านทั้งหมด >>

 

ปิดหน้าต่าง | ขึ้นไปด้านบน  


Thaipra.com เลขที่ 902/37 เอสวีซิตี้ อาคาร 1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อฝ่ายสมาชิกและสมัครเปิดร้านพระ โทร. 081-8273344 , 02-6826870 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น. (เว้นวันหยุด) แฟกซ์ 02-6826870
Copyright © 2009 - 2017 Thaipra.com All rights reserved ® ร้าเว็บไซต์กับ webUB.com